PROJEK SEMASA

'SOCIAL INNOVATION FOR POVERTY ERADICATION (SIPER)'

RM 8085.73

SIPER
4%

Jumlah Sasaran

RM 200,000

Nota: Hadiah wang (Waqf dan Endowment) kepada Pihak Berkuasa Agama dan Universiti Awam berhak untuk potongan cukai (10% daripada pendapatan agregat bagi individu dan syarikat) - Bajet Tahunan 2020
Kemiskinan adalah satu cabaran yang serius di kalangan pelajar UniMAP yang ahli keluarga mereka mendapat kurang daripada RM1500 sebulan. Lebih daripada 50 peratus pelajar UniMAP berada dalam kategori ini. UniMAP menggalakkan dan membangunkan banyak inovasi melalui penyelidikan translasinya yang mungkin memberi manfaat kepada kumpulan ini. Oleh kerana latar belakang kemiskinan mempengaruhi kejayaan pelajar, harga diri dan kesihatan, satu pasukan dari 7 pelajar UniMAP mengambil pendekatan yang sangat berani dalam mengatasi cabaran kemiskinan. Pasukan ini mengenal pasti inovasi, yang dikenali sebagai Sistem Perikanan Akuakultur Beredar (ARAS), yang akan mengatasi kekurangan pendapatan murid melalui model keusahawanan sosial. ARAS adalah sistem kos rendah untuk membina dan mengendalikan yang mengurangkan penggunaan sumber, iaitu air, tenaga, ruang dan tenaga untuk membiak nilai tinggi dan ikan yang sangat menuntut yang dipanggil "Jade Perch". Di bawah pengawasan mentor keusahawanan UniMAP, termasuk alumni, para peserta dan ahli pasukan menjalani lima modul, termasuk keusahawanan dan teknikal. Projek ini, secara purata, boleh menjana pendapatan pelajar sebanyak RM105,200 setahun dengan tempoh bayaran balik 1.5 tahun. Melalui SIPER, setiap peserta dikehendaki melatih pelajar lain dengan latar belakang keluarga miskin di ladang Jade Perch menggunakan ARAS. Dalam tiga tahun, Inisiatif Keusahawanan Sosial ini dapat mewujudkan lebih banyak usahawan di kalangan pelajar dan masyarakat dengan jumlah nilai ekonomi dan keuntungan bersih sebanyak RM47.34 juta. Inovasi Sosial untuk Program Pembasmian Kemiskinan menggunakan ARAS yang dibangunkan oleh UniMAP dalam mewujudkan kesan sosial, ekonomi dan alam sekitar yang positif. Program ini berskala dan bersesuaian untuk dilaksanakan di kalangan pelajar di UniMAP, masyarakat, dan masyarakat yang kurang mampu.

Address

Universiti Malaysia Perlis,
Kubang Gajah Campus,
02600 Arau, Perlis, Malaysia.

Tel     : +604-9871300
Fax    : +604 - 9871302

Email : crowdfunding@unimap.edu.my

External Link

Follow Us

Best viewed using Google Chrome. 1280 x 800 screen resolution

Latest Update : Jan 2020

013683
Today
All days
5
13683

Your IP: 10.0.3.2
2021-05-06 14:15